Hem 1

Kilenkrysset Stockholm

Kilenkrysset Stockholm är ett av benen inom koncernen Avatar Invest. Kilenkrysset AB och Kilenkrysset Stockholm har ett nära samarbete med varandra och delar visionen om att finnas där framtidens Sverige växer.
Vi bygger, äger och förvaltar fastigheter på mark vi själva äger och vi jobbar med både nationella och internationella kunder.

Kilenkrysset Stockholm har focus på Stockholm- Uppsala- och Västmanlands län.

Välkommen till Kilenkrysset Stockholm!
Annika Persson